Impressum

 

Operatorul acestei pagini este Karolinenhof Betriebs GmbH

Jedleseer Straße 75, 1210 Wien, Austria


FN 204368 t Handelsgericht Wien

Nr. UID: ATU 51151701

Director executiv: Herr Mag. Franz Nahrada

Membru al Camerei Economice din Austria

Clasificat hotel de 3 stele, în conformitate cu liniile directoare ale Asociației de Ospitalitate a Camerei Economice Viena


Informații conform § 5 Legea E - Commerce , § 14 din Codul Comercial și § 63 de reglementări comerciale și cerințele de publicare în conformitate cu § 25 Legea privind mass-media

Conținutul paginilor noastre au fost create cu grijă deosebită.

Cu toate acestea pentru corectitudinea, completitudinea și actualitatea conținutului nu ne putem asuma nici o responsabilitate. Oferta noastră conține link-uri unor pagini externe asupra cărora nu avem nici un control. Prin urmare, nu putem accepta nici o responsabilitate pentru conținutul lor. În ceea ce privește paginile noastre cu date cu caracter personal ( de exemplu, numele , adresa sau adresa de e-mail ): folosirea lor este pe cât posibil, pe bază voluntară. Aceste date fără consimțământul dumneavoastră expres nu pot fi date mai departe la persoane străine. Vrem să subliniem faptul că transmisia de date pe internet nu este fără risc. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către persoane străine nu este posibilă. Utilizarea de către persoane străine a datelor de contact - publicate obligatoriu pe baza legii - cu scopul de a trimite materiale cu informații si reclame nesolicitate este strict interzis. Operatorii site-ului își rezervă dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii materialelor cu informații și reclame nesolicitate, prin spam-mail, de exemplu.